صفحه ۲۹۵

درست می‎کنید، اما قیامت که برپا شد و پرده ها و پوشش ها کنار رفت چیز دیگری خواهید دید و نتیجه خیانتی را که امروز مرتکب شده اید در آن روز مشاهده خواهید کرد.

طبق این احتمال همان گونه که مرحوم مجلسی فرموده: "هاء" در "ورائه" زائد است و ممکن است اشتباه خطی یا چاپی باشد؛ ولی احتمال اول با سایر جملات قبل و بعد مناسب تر است.

(و بدا لکم من ربکم ما لم تکونوا تحتسبون ) کلام حضرت با تغییراتی از آیه 47 سوره زمر اقتباس شده است. آیه قرآن چنین است: (و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون).

(و ظاهر شود برای شما از ناحیه پروردگارتان چیزهایی که هیچ وقت گمان آن را نمی کردید.)

انسان وقتی غرق لذتهای دنیاست و مال و مقام و ریاست و قدرت او را مجذوب کند، هیچ گاه خیال نمی کند روز دیگری نیز خواهد آمد که تمام این پست ها و ریاست ها و پول ها به دیگری منتقل می‎شود و او از آنها جدا شده و در روز قیامت هم باید جوابگوی اعمال خود باشد.

(و خسر هنالک المبطلون ) سوره غافر (40)، آیه 78.
(و در آنجاست که اهل باطل زیانکارند.)

سوز دل بر مزار پدر

(ثم عطفت علی قبر النبی و قالت:)
(آنگاه حضرت متوجه قبر پیامبر(ص) شدند و فرمودند:)

ناوبری کتاب