صفحه ۲۹۴

(اذا کشف لکم الغطاء)
(زمانی که پرده از مقابل شما کنار زده شود.)

"غطاء" پرده و پوشش است؛ یعنی: زمانی که قیامت برپا شود و پرده ها کنار زده شوند، خواهید فهمید که نتیجه و عاقبت کارتان چه بوده است. در قرآن کریم آمده است: وقتی که در صور دمیده شود و روز قیامت فرا رسد و هر کسی اعمال خود و عواقب آن را مشاهده نماید، به او خطاب می‎شود: (لقد کنت فی غفلة من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید) سوره ق (50)، آیه 22. یعنی: "همانا تو نسبت به این عالم غافل بودی، آنگاه ما پرده را برطرف کردیم پس چشم تو امروز تیزبین است.)

(و بان ما ورائه الضراء [ماوراء الضراء])
(و شداید و سختی های پشت پرده ظاهر گردد.)

"ضراء" به معنای بدحالی و سختی می‎باشد، و در مقابل آن "سراء" به معنای خوشحالی قرار دارد. یعنی: زمانی که پرده کنار رفت و در پشت پرده سختی ها و شداید روز قیامت را مشاهده کردید، متوجه عاقبت وخیم عمل خود خواهید شد.

البته در بعضی از نسخه ها "و بان ماوراء الضراء" بدون تشدید "راء" آمده است. معنای "ضراء" درخت های زیادی است که پشت آن مخفی می‎شوند. یعنی: الان شما زیر پوشش خودتان و ساخته ها و بافته های ذهنی خودتان قرار گرفته اید و برای کاری که کرده اید توجیه شرعی

ناوبری کتاب