صفحه ۲۹۳

است که در آن "شر ما منه اعتضتم" آمده است. "اعتیاض" که مصدر آن است به معنای عوض گرفتن است؛ یعنی: شما با خانه نشین کردن حضرت علی (ع) و دادن قدرت به ابوبکر و نیز با غصب فدک، بد عوضی را انتخاب کردید.

(لتجدن و الله محمله ثقیلا)
(به خدا قسم همانا حمل آن را سنگین خواهید یافت.)

به "لام" در "لتجدن" "لام توطئه" می‎گویند، یعنی: این که "لام" تمهید و مقدمه قسم می‎باشد و چون بر سر فعل مضارع مؤکد به نون تأکید ثقیله درآمده، نهایت در تأکید است و حتمی بودن وقوع مضمون جمله را می‎رساند. حضرت می‎خواهند بفرمایند: به خدا قسم آنچه را که غصب کرده و گرفته اید، بار سنگینی دارد و در قیامت باید پاسخگوی آن باشید.

البته حمل آن در دنیا نیز سنگین است، زیرا تمام انحرافات و مظالم حکومت های بنی امیه و بنی عباس و... تا ظهور امام زمان (ع)، معلول جریان غصب خلافت و امامت اهل البیت (ع) در صدر اسلام است.

(و غبه وبیلا)
(و عاقبتش را وخیم خواهید یافت.)

"غب" به دنباله و عاقبت کار می‎گویند؛ "وبیل" و "وبال" نیز به معنای سختی و دشواری است. یعنی: عاقبت این کاری که کردید هم در دنیا و هم در آخرت خیلی سنگین و وخیم خواهد بود؛ حالا چه موقع معلوم می‎شود که نتیجه این غصب خلافت و فدک وخیم بوده است ؟ جواب این سؤال در ادامه کلام حضرت آمده است که:

ناوبری کتاب