صفحه ۲۹۱

صورت دوم: چه بد تأویل و توجیهی کردید، از باب این که آن افرادی که مرتکب این اعمال زشت می‎شدند و پا روی حق می‎گذاشتند اغلب برای کارهای خود وجه شرعی درست کرده و آنها را توجیه می‎کردند و نمی گفتند که ما بر خلاف حقیقت قدم برمی داریم، بلکه خلافکاریهای خود را توجیه می‎کردند.

قرآن کریم درباره این افراد می‎فرماید: (ان الذین یکتمون ما أنزل الله من الکتاب و یشترون به ثمنا قلیلا) یعنی: "آن کسانی که آیات نازل شده خدا را کتمان می‎کنند و آن را به بهای اندک می‎فروشند" (أولئک مایأکلون فی بطونهم الا النار) : "این افراد جز آتش در شکم های خود فرو نمی برند." (و لایکلمهم الله یوم القیامة و لایزکیهم و لهم عذاب ألیم ) سوره بقره (2)، آیه 174. "و خدا در روز قیامت با آنان سخن نمی گوید و آنها را از گناهانشان پاک نمی کند، و برای آنان عذاب دردناکی است."

(و ساء ما به أشرتم )
(و چه بد راهی را نشان دادید [و در پیش گرفتید].)

آنها چنین راه و روشی را در پیش گرفتند که با دستورات قرآن و اسلام در زمینه حکومت کاری نداشته باشند و هر حکومتی که روی کار آمد، حق یا باطل، با او سازش و همکاری داشته باشند. در صورتی که این روش درست نیست؛ مسلمان باید همیشه حق گو و مدافع حق و یار مظلومان و دشمن ظالمان باشد.

امیرالمؤمنین (ع) می‎فرماید: "قولا بالحق و اعملا للا جر، و کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"از وصیت مولا امیرالمؤمنین (ع) به امام حسن و امام حسین (ع) ؛ نامه 47 نهج البلاغة . "حق را بگویید و برای پاداش - آن جهان - کار کنید، و

ناوبری کتاب