صفحه ۲۸۹

حضرت زهرا(س) با استشهاد از آیات قرآن، کوردلی و ناآگاهی مردم حاضر در مسجد را مورد نکوهش قرار داده و تأکید می‎کنند که چرا قدری فکر نمی کنید و کارهای حاکمیت را با دیده بصیرت و تدبر نمی بینید و آنها را با موازین قرآن و ارزشهای اسلامی مقایسه نمی کنید؟

(کلا، بل ران علی قلوبکم ما أسأتم من أعمالکم )
(نه چنین است، بلکه کارهای زشتی که کردید سبب شده دلهایتان زنگار بگیرد.)

این کلام حضرت اشاره است به آیه قرآن کریم: (کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون ) سوره مطففین (83)، آیه 14. "نه چنین است، بلکه اعمالی که می‎کرده اند زنگار دلهایشان شده است." و کلام حضرت نقل به معنا و مضمون همین آیه است، و ضمیر غایب "قلوبهم" در آیه شریفه، در کلام حضرت تبدیل به خطاب "قلوبکم" شده است.

منظور این که از بس پا روی حق گذاشتید و از باطل حمایت کردید، دیگر قلبتان سیاه شده و این سخن ها و نصیحت ها در شما اثر نمی کند. هر کار زشتی سبب می‎شود که در دل انسان کدورت و زنگار پیدا شود. وقتی کارهای زشت زیاد شد، کدورتها هم زیاد می‎شود و دل انسان سیاه می‎گردد و سخن حق در او اثر نمی گذارد. در اصطلاح به این معنا "رین" می‎گویند؛ و "ران" هم از همین ماده است، و در اصل به معنای غلبه و چیره شدن است.

"ران علی قلوبکم" یعنی: دلهایتان زنگار گرفته و سیاه شده است. کسی که بر گناه خود مداومت کند، کم کم کارش به جایی می‎رسد که آیات خدا

ناوبری کتاب