صفحه ۲۸۸

"قیل" و "قال" هر دو به معنای گفتن است، اما "قیل" معمولا در گفته های باطل استعمال می‎شود؛ یعنی: ای کسانی که تا باطل آمد و حرفهایی زد و تبلیغات به راه انداخت، به سرعت به طرف او رفتید و با او همراهی کردید.

البته در بعضی نسخه ها "الی قبول الباطل" ذکر شده است، یعنی: ای کسانی که در پذیرفتن باطل شتاب کردید. این آدمهایی که این همه پای منبر پیامبر(ص) بودند و مجاهدتهای علی (ع) را دیده بودند، اما همین که عده ای در سقیفه جمع شدند و قدرت را به دست گرفتند، همه آن فضیلت ها را فراموش کردند و به سراغ باطل رفته و حق را تنها گذاشتند.

(المغضیة علی الفعل القبیح الخاسر)
([ای کسانی که ] بر روی کارهای زشت و زیانبار چشم می‎پوشید.)

"المغضیة" از باب "أغضی، یغضی" به معنای چشم پوشی کردن است، و در اصل "أغضض، یغضض" بوده، ولی همان طور که قبلا عرض کردم در بین عربها شایع است که حرف دوم فعل مضاعف ثلاثی مزید را بدل به یاء می‎کنند، مثل "أملیت" که اصل آن "أمللت" است.

حضرت در اینجا می‎فرمایند: ای کسانی که کارهای زشت و ناپسند را می‎بینید ولی چشم روی هم می‎گذارید و برای این که تکلیف را از دوش خود بردارید آنها را توجیه می‎کنید.

(أفلا تتدبرون القران أم علی قلوب أقفالها) این جمله از آیه 24 سوره محمد اقتباس شده، و در آیه قرآن (یتدبرون ) آمده است.
(آیا در قرآن دقت و اندیشه نمی کنید؟ یا این که بر دلها قفل ها زده شده است ؟)

ناوبری کتاب