صفحه ۲۸۷

بسم الله الرحمن الرحیم
و به نستعین

پس از این که حضرت زهرا(س) در مقابل مردم با ابوبکر درباره مظالم حکومت او محاجه کرده و او را محکوم کردند، ابوبکر با استفاده از شیوه دیپلماسی و نفاق، سخنانی در مدح و تعریف آن حضرت اظهار داشت و جریان غصب فدک و لوازم آن را به نظر مردم نسبت داد، و وانمود کرد که گویا همه این کارها را مردم تأیید کرده اند.

حضرت زهرا(س) پس از عوام فریبی ابوبکر و کشیده شدن پای مردم به وسط، دوباره روی سخن خود را برای اتمام حجت به مردم کرده و آنان را مورد خطاب قرار می‎دهند:

توبیخ مجدد مردم

"فالتفتت فاطمة (س) الی الناس و قالت:"
"پس حضرت فاطمه (س) [دوباره ] رو به مردم کرده و فرمودند:"
(معاشر [الناس ] المسلمین ! المسرعة الی قیل الباطل [قبول الباطل ])

(ای جماعت [مردم ] مسلمان که شتابان به سخن باطل [پذیرفتن باطل ] روی آوردید.)

ناوبری کتاب