صفحه ۲۸۰

در بین راه مکه و مدینه، شتر پیامبر(ص) را رم دهند و آن حضرت را به شهادت برسانند.

حضرت زهرا(س) می‎فرمایند: این خیانت شما بعد از رحلت پیامبر(ص) شبیه همان ظلم هایی است که در زمان حیات آن حضرت روا می‎داشتید و غائله درست می‎کردید، که آن زمان هم خیانت کردید و حالا هم می‎خواهید خیانت کنید.

قرآن و شبهات معاندان

(هذا کتاب الله حکما عدلا و ناطقا فصلا)

(این کتاب خداست که داوری است عادل و سخنگویی است که جداکننده حق از باطل است.)

یقول: (یرثنی و یرث من آل یعقوب ) سوره مریم (19)، آیه 6.
و یقول: (و ورث سلیمان داوود) سوره نمل (27)، آیه 16.

(و این قرآن می‎فرماید: "[خدایا فرزندی به من بده که ] وارث من و وارث آل یعقوب باشد." و نیز می‎فرماید: "و سلیمان از داوود ارث برد".)

پس این که می‎گویید پیامبران ارث نمی گذارند درست نیست؛ چون به فرموده قرآن سلیمان (ع) از داوود(ع)، و یحیی (ع) از زکریا(ع) ارث برد. (و بین عزوجل فیما وزع من الاقساط، و شرع من الفرائض و المیراث و أباح من حظ الذکران و الاناث ما أزاح به علة المبطلین )

ناوبری کتاب