صفحه ۲۷۹

خیانت سران سقیفه

(أفتجمعون الی الغدر؟)
(آیا همه جمع شده اید که خیانت کنید؟)

شما دیدید که ابوبکر در صحبت هایش گفت که من تنها نیستم و همه مسلمانها با من هستند و اجماع کرده اند. حالا حضرت زهرا(س) می‎فرمایند: آیا همه شما اجماع کرده اید که خیانت کنید؟!

(اعتلالا علیه بالزور [و البهتان ]؟)
(به حرف باطل و تهمت علت می‎آورید؟)

"اعتلال" یعنی: علت آوردن و عذر تراشیدن؛ "زور" یعنی: باطل و ناحق؛ و "بهتان" یعنی: تهمت. حضرت می‎فرمایند: شما خیانت کرده و حق مرا غصب کردید، حالا برای توجیه این خیانت خود به یک حدیث جعلی استناد می‎کنید و به پیامبر(ص) تهمت می‎زنید؟!

(و هذا بعد وفاته شبیه بما بغی له من الغوائل فی حیاته )

(و این خیانتی که بعد از رحلت پیامبر(ص) می‎کنید شبیه همان ظلم ها و غائله هایی است که در زمان حیاتش داشتید.)

"غوائل" جمع "غائلة" است. این جمله حضرت دلالت بر این دارد که در زمان حیات رسول خدا(ص) فتنه ها، آشوبها، عصیانها و توطئه های بسیاری از طرف مسلمانان منافق علیه پیامبر(ص) صورت گرفته است؛ یکی از آنها توطئه ای بود که در سال آخر عمر پیامبر(ص) توسط عده ای طراحی شد و می‎خواستند در گردنه موسوم به "هرشی"

ناوبری کتاب