صفحه ۲۷۸

زکریا(ع) آمده: (و انی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا ‏ یرثنی و یرث من آل یعقوب) سوره مریم (19)، آیات 5 و 6. "همانا من از خویشان خود می‎ترسم برای بعد از خودم، در حالی که همسرم نازاست؛ پس خدایا از پیش خود فرزندی نصیب من کن که وارث من و وارث آل یعقوب باشد."

در قرآن تصریح شده است که پیامبران از خود ارث باقی می‎گذارند؛ این چه حدیث دروغی است که درست کرده اید و به پیامبر(ص) نسبت می‎دهید که ایشان فرموده اند پیامبران از خود ارث باقی نمی گذارند؟! آیا می‎خواهید بگویید که رسول خدا(ص) بر خلاف قرآن سخن می‎گوید؟!

(بل کان یتبع أثره و یقفو سوره )
(بلکه پدرم از احکام قرآن پیروی می‎کرد و دنباله رو سوره های آن بود.)

"سور" جمع "سورة" است، یعنی: سوره های قرآن کریم؛ و در اینجا مقصود تمام احکام و دستورات قرآنی است. حضرت می‎خواهند بفرمایند: چرا حدیث جعلی به پیامبر(ص) نسبت می‎دهید؟! پیامبر(ص) از احکام قرآن تبعیت می‎کرد و دنباله رو آن بود، حال چگونه ممکن است کلامی را بر خلاف حکم قرآن بیان کنند؟! شما یک خیانت کردید و آن این که با قلدری فدک را غصب کردید، حالا یک دروغ هم به پیامبر(ص) نسبت می‎دهید برای این که کار خودتان را توجیه کنید؟!

ناوبری کتاب