صفحه ۲۷۲

مسلمین می‎پندارد، و لذا می‎گوید: "من جلودار و پیش قراول شما هستم و هرگز به شما دروغ نمی گویم."

توجیه عوام فریبانه ابوبکر برای مصادره فدک

"و انی أشهد الله و کفی به شهیدا، أنی سمعت رسول الله (ص) یقول: نحن معاشر الانبیاء لا نورث ذهبا و لا فضة و لا دارا و لا عقارا، و انما نورث الکتاب و الحکمة و العلم و النبوة ، و ما کان لنا من طعمة فلولی الامر بعدنا أن یحکم فیه بحکمه": (و من خدا را گواه می‎گیرم و شهادت خدا کفایت می‎کند، که من شنیدم رسول خدا(ص) فرمود: "ما طایفه پیامبران، طلا، نقره، خانه و زمینی را برای کسی ارث نمی گذاریم، بلکه تنها کتاب و حکمت و علم و نبوت را به ارث می‎گذاریم، و هر آنچه از ما به جا ماند از آن ولی امر بعد از ماست و او به هر شکل که صلاح دید عمل می‎کند".)

"عقار" یعنی: ملک ثابت؛ و "طعمة" به چیزی می‎گویند که در زندگی از آن استفاده می‎کنند.

این روایت را فقط ابوبکر برای مردم از قول پیامبر(ص) نقل می‎کند، تا بدین وسیله آنها بتوانند فدک را از حضرت زهرا(س) غصب کنند؛ و در حقیقت می‎خواستند توجیهی برای کار خودشان داشته باشند، و لذا مستمسک خود را حدیث پیامبر(ص) قرار دادند.

در اینجا ممکن است کسی اشکال کند که ما در اصول کافی نیز روایاتی داریم که در آنها آمده است: "پیامبران از خود ارثی باقی نمی گذارند و میراثشان علم است." اما در پاسخ باید گفت که منظور این

ناوبری کتاب