صفحه ۲۶۱

درس دهم

سخنان متظاهرانه ابوبکر

توجیه عوام فریبانه ابوبکر برای مصادره فدک

پاسخ حضرت فاطمه (س) به ابوبکر

خیانت سران سقیفه

قرآن و شبهات معاندان

تاکتیک مجدد ابوبکر

ناوبری کتاب