صفحه ۲۶

آن چنان هوشمندانه و مدبرانه مواضع خود را برگزید که به قول نویسنده مسیحی سلیمان کتانی: جای قدمهایش را ترسیم و ضبط کرد، و آهنگ ناقوس به نرمی و آهستگی راهنمایی بود برای منازل و مراحل، یکی پس از دیگری، تا آن که بمب پیکار و جهادی را در فضای قصر خلیفه سوم - عثمان بن عفان، شوهر دو خواهر حضرت فاطمه (س)، رقیه و ام کلثوم که یکی پس از دیگری به همسری او در آمدند - منفجر سازد، و تا برای صاحب اصلی حق خلافت، امام علی، حکومت و ولایتی پدید آورد.

جهان اسلام همانند اسبی بدون راهبر در سیر بود. گاه که جانب راست لجام آن رها گشته به جانب چپ متمایل می‎شد، و گاه جانب چپ آن اسب رها می‎گردید و آن به جانب راست می‎گرایید. این اسب آزاد بود در میان دو محیط که در جذب، مخالف و در هدف، متضاد بودند. ... گاه راه کوفه را در پیش گیرد و گاهی راه شام را، گاه به جانب میدان نبردی در بصره رود و گاه به طرف مکر و حیله ای در صفین، گاه اعلام جنگی در مدینه و گاه لشکرکشی ای به مکه، گاه مدی در اندلس و گاه جزری در حجاز، گاه آزادی ای در مصر و گاه بگیر و ببندی در بغداد... و ایجاد سیل خونی از دجله... گفتگو و نزاعی در میان گرد و خاک ... و قطرات اشکی از سراب.سلیمان کتانی، فاطمه زهرا زهی در نیام، ص 94.

پس از کودتای سقیفه که نفوذیان نظام اشرافی قریش از دور آن را هدایت می‎کردند، سران ارتجاع و دین ناشناختگان از یک سو و چهره های نفاق و دورویی که شعارشان خدا و محمد بود ولی کردارشان تداوم سیره و سنت ابوجهل و ابوسفیان از سویی دیگر خلافت جامعه اسلامی را به دست گرفته و بنای عزل و نابودی پیروان واقعی پیامبر را گذاشتند، و کثیری از مردم در این دام شیطانی قرار گرفتند و به بیان حضرت زهرا(س) این دعوت شیطانی را پاسخ گفتند:

"اطلع الشیطان رأسه من مغرزه صارخا بکم فوجدکم لدعائه مستجیبین"

"شیطان سر از کمینگاه خویش برآورد و شما را به خود دعوت کرد و دید که چه زود سخنش را شنیدید و سبک در پی او دویدید."

ناوبری کتاب