صفحه ۲۵۷

(باقیة العار)
(ننگ و عار آن برایتان باقی می‎ماند.)

آیندگان می‎گویند که خلیفه مسلمانان حق قطعی دختر پیامبر(ص) را گرفت و آن را تصاحب کرد؛ و یا خلافت را غصب کرد.

(موسومة بغضب الله [الجبار])
(نشانی از خشم و غضب خدا به همراه دارد.)

"وسم" داغ کردن و علامت گذاشتن است؛ یعنی: این عمل زشت شما که نسنجیده و بدون فکر، دور یک عده فرصت طلب و قدرت طلب را گرفتید و آنها همه چیز را عوض کردند و حق ما را غصب نمودند، علامت و نشانه ای از خشم خداوند و دوری شما از رحمت الهی است و آثار آن را خواهید دید.

(و شنار الأبد)
(و عیب ابدی و رسوایی همیشگی.)

و این عمل شما داغ ننگ و رسوایی را تا ابد با خود دارد. هر گاه کسی این ماجرا را بشنود که امتی حق دختر پیامبرشان را غصب کرده و او را آزردند، جز اظهار تنفر و انزجار برای بانیان آن کار دیگری نخواهد کرد.

(موصولة بنار الله الموقدة ) این جمله با کمی تغییر از آیه 6 سوره همزه اقتباس شده است.
(و رساننده است شما را به آتش خدا که افروخته است.)

ناوبری کتاب