صفحه ۲۴۳

پیغمبر(ص) و قرآن، دیگر جای تحیر نیست و نباید برای حق و حقیقت متحیر باشید.

البته "حرتم" از باب "حار، یحور" به معنای رجوع و بازگشت هم آمده است، در این صورت معنای جمله این است که: چرا شما از حق برگشتید بعد از آن که حقیقت برایتان روشن و بیان شده بود؛ و شاید این معنا برای اینجا با توجه به جملات بعدی حضرت مناسب تر باشد.

(2) (و أ سررتم بعد الاعلان ؟)
(و چرا پنهان کرده اید پس از آشکار شدن حق ؟)

این جمله چون به جمله سابق عطف شده، کلمه "انی" سر این جمله هم می‎آید؛ یعنی: بعد از آن که علنا از حق حمایت کردید و در غدیرخم با علی (ع) به صورت آشکار بیعت کردید، چگونه است که الان آشکارا از حق حمایت نمی کنید؟!

"و أسررتم" یعنی: چرا برای بیان حق به پنهان کاری و مخفی کاری افتاده اید "بعد الاعلان": بعد از آن که به طور علنی از حق حمایت می‎کردید؟!

(3) (و نکصتم بعد الاقدام ؟)
(و چرا عقب گرد کردید بعد از آن که اقدام [به سوی حق ] کردید؟)

"نکص و نکوص" برگشت به عقب است؛ یعنی: شما که اهل دفاع از حق بودید، چگونه حالا عقب رفته اید و ساکت و تماشاگر صحنه شده و از حق دفاع نمی کنید؟! فکر می‎کنید امروز در برابر این همه کجی ها و انحراف ها وظیفه ای ندارید؟

ناوبری کتاب