صفحه ۲۴۰

حضرت زهرا(س) می‎فرمایند: اسلام با تلاشها و فداکاریهای شما مسلمانان و با محوریت پیامبراکرم (ص) و حضرت علی (ع) و اهل بیت (ع) به حرکت درآمده و پیشرفت کرد.

(1) (و در حلب الایام )
(و برکات روزگار، همچون شیر، جریان و کثرت پیدا کرد.)

یعنی: خیر و برکت در جامعه اسلامی جریان پیدا کرد و زندگی مسلمانها رونق گرفت و خوب شد. وقتی گوسفند، گاو و یا شتر شیر بدهند، طبیعتا برکت و خیری به دنبال دارد؛ حضرت زهرا(س) در این کلام پیشرفت ها و پیروزی های اسلام را به سرازیر شدن شیر پستان تشبیه کرده اند؛ یعنی: به سبب زحمت های پیامبراکرم (ص) و مسلمانان و اطاعت و فرمانبرداری آنان از رسول خدا(ص) و اهل بیت (ع)، روزگار سرشار از خیر و برکت شد و اسلام قوت پیدا کرد.

(2) (و خضعت [نعرة ] ثغرة الشرک )
(و گلوی شرک فرود آمد. [و نعره و صدای شرک فروکش کرد].)

این کلام حضرت به دو صورت نقل شده است:

بعضی نسخه ها "نعرة" گفته اند، که به معنای صدایی است که از راه بینی بیرون می‎آید و بیانگر نخوت و غرور است؛ آن وقت جمله "و خضعت نعرة الشرک" یعنی: نعره و صدای شرک فروکش کرد.

اما بعضی نسخه های دیگر "ثغرة" نقل کرده اند، که به معنای گودی زیر گلو است؛ وقتی می‎خواستند یک نفر را در مبارزه شکست بدهند گلویش را به خاک می‎آوردند - مثل همین کشتی گیران که برای پیروزی،

ناوبری کتاب