صفحه ۲۳۲

یعنی: همه شما خبر دارید و می‎دانید که چه ظلم هایی به ما شده و چه حرمت شکنی هایی صورت گرفته است؛ و فردا در پیشگاه عدل خداوند و تاریخ نمی توانید بگویید ما از ظلم هایی که به دختر پیامبر و اهل بیت (ع) وارد شد بی خبر بودیم.

(و أ نتم ذوو العدد والعدة و الاداة والقوة )
(و حال آن که شما دارای عده و عده و ابزار و نیرو هستید.)

"عدة" یعنی: عدد و جمعیت، و "عدة" به چیزی که وسیله نیروی انسان باشد می‎گویند، مانند نفوذ کلمه و اعتبار اجتماعی. "أداة" به معنای ابزار و وسایل است، و "قوة" نیز به معنای نیرو می‎باشد. یعنی: شما هم عددتان زیاد است و هم شمشیر و ابزار و نیرو دارید، و با این که می‎بینید به دختر پیامبرتان ظلم می‎شود نظاره گر هستید و سکوت می‎کنید.

(و عندکم السلاح و الجنة )
(و نزد شما سلاح و سپر می‎باشد.)

"جنة" یعنی: سپر؛ مقصود این است که شما از نظر سلاح و دفاع مجهز هستید، چرا از قدرت حکومت می‎ترسید؟

(توافیکم الدعوة فلاتجیبون )
(پشت سر هم دعوت به طرف شما می‎آید اما اجابت نمی کنید!)

از این جمله معلوم می‎شود که مولا علی (ع) و حضرت زهرا(س) خیلی مردم را دعوت کرده بودند، ولی آنان گوش ندادند و لبیک نگفتند. بنابراین عذری پیش خداوند ندارند، زیرا از مظلومیت اهل بیت (ع)

ناوبری کتاب