صفحه ۲۳۰

(و سیجزی الله الشاکرین ) سوره آل عمران (3)، آیه 144.
(و به زودی خداوند شکرگزاران را پاداش می‎دهد.)

خداوند در این آیه که حضرت زهرا(س) به آن تمسک کرده اند، هم به آنهایی که نعمت های خدا را ناسپاسی کرده اند و هم به افراد شاکر اشاره می‎کند. در مورد دسته اول فرموده: کسانی که بعد از روبرو شدن با نعمت اسلام و پیامبراکرم (ص) (که در حقیقت "رحمة للعالمین" بود) به عقب برگشته و ارزشهای اسلامی را زیر پا نهاده اند، بدانند که تنها به خود ضرر زده اند و هرگز به خداوند ضرری نمی زنند؛ و در مورد شاکران که تحت تأثیر جوسازیها قرار نگرفتند و در هر حال از حق و عدالت دفاع کردند فرموده: به زودی پاداش نیک خواهند دید.

شکوه حضرت زهرا(س) از انصار

(أیها بنی قیلة !)
(دور است از شما ای فرزندان "قیلة"!)

"أیها" اسم فعل است، یعنی: "هیهات"، و این کلمه به معنای دور بودن و بعید بودن یک امری استعمال می‎شود. و "قیلة" نام زنی بوده که نسل طایفه اوس و خزرج به او می‎رسید. مخاطب حضرت در حقیقت "انصار" هستند و انصار همان طایفه اوس و خزرج بودند که با پیامبر(ص) بیعت کردند و آن حضرت را به مدینه - یثرب آن زمان -

ناوبری کتاب