صفحه ۲۲۸

مرگ حکم و قضای حتمی خداوند است و همه انسانها محکوم به مرگ هستند. قرآن کریم با صراحت می‎فرماید: (کل نفس ذائقة الموت ) سوره آل عمران (3)، آیه 185. یعنی: "همه جانداران طعم و مزه مرگ را خواهند چشید." و پیامبراکرم (ص) نیز از این قاعده مستثنی نیستند، بلکه در قرآن به صراحت آمده است: (انک میت و انهم میتون ) سوره زمر (39)، آیه 30. یعنی: "[ای پیامبر] تو می‎میری و آنها نیز می‎میرند."

حضرت در ادامه به آیه شریفه قرآن که دلالت بر رحلت پیامبر(ص) دارد اشاره کرده و می‎فرمایند: (و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أ فان مات أو قتل انقلبتم علی أعقابکم ) سوره آل عمران (3)، آیه 144.

(و نیست محمد [(ص) ] مگر پیامبری که همانا پیش از او پیامبران درگذشتند، آیا اگر او بمیرد یا کشته شود، شما به گذشته خود باز می‎گردید؟)

در حقیقت خدا در قرآن پیش بینی کرده که بعد از رحلت پیامبر(ص) بیشتر مردم به گذشته خودشان - یعنی به آداب و رسوم دوران جاهلیت - بازمی گردند. در بعضی روایات ما آمده است: "ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثة [او أربعة ]" یعنی: "بعد از پیامبراکرم (ص) مردم همه به گذشته خودشان بازگشتند مگر سه یا چهار نفر." در بعضی روایات سه نفر ذکر شده و در بعضی دیگر چهار نفر بیان شده است.

همچنین در روایات شیعه و سنی - از جمله در کتاب "صحیح بخاری" - آمده است:

ناوبری کتاب