صفحه ۲۲۵

دارند." در اینجا حضرت می‎فرمایند: هیچ مصیبتی برای بشریت بزرگتر از مصیبت رحلت پیامبر(ص) نیامده و نخواهد آمد.

پیش بینی رحلت پیامبر(ص) در قرآن

(أعلن بها کتاب الله - جل ثناؤه - فی أفنیتکم )
(این مصیبت را کتاب خدای - برتر از ثنا - در اطراف خانه هایتان اعلام کرد.)

حضرت می‎خواهند بفرمایند: در عین حالی که مصیبت رحلت پیامبر(ص) خیلی بزرگ است، اما خدا آن را قبلا خبر داده بود. در واقع مرگ یک چیز تازه ای نیست و پیامبران گذشته نیز از دنیا رفته اند. شما خیال نکنید پیغمبر(ص) که از دنیا رفت دیگر همه چیز تمام شده و هیچ وظیفه ای به عهده شما نمی باشد. رحلت پیامبر(ص) را خود قرآن خبر داده و مرگ یک امر طبیعی است و تکلیف شما را عوض نمی کند.

"أعلن بها": مصیبت رحلت پیامبر(ص) را اعلام کرده است "کتاب الله جل ثناؤه": کتاب خدای - برتر از ثنا و ستایش - [قرآن ] "فی أفنیتکم": در اطراف خانه هایتان؛ "أفنیة" جمع "فناء" است و به معنای آستانه و جلوی خانه می‎باشد.

این جمله حضرت شاید اشاره به این باشد که شما گروه مهاجر و انصار که قرآن می‎خواندید و صدای قرآن از اطراف خانه هایتان بلند بود، مگر خدا در همین قرآن نفرموده: (أفان مات أو قتل انقلبتم علی أعقابکم ) سوره آل عمران (3)، آیه 144. "آیا اگر پیامبر(ص) بمیرد یا کشته شود، شما

ناوبری کتاب