صفحه ۲۲۴

یعنی: شما با این کاری که کردید حریم خانه پیامبر(ص) را از بین بردید. اصلا خانه پیامبر(ص) و علی (ع) پایگاه اسلام بود، ولی بعد از رحلت پیامبر(ص) یک مشت رجاله را مأمور کردند تا به اسم دفاع از خلافت و اسلام بیایند حریم اهل بیت را بشکنند و به حضرت زهرا(س) جسارت کنند، که در حقیقت با این اعمالشان حرمت ها را شکستند و اساس هزاران ظلم و جنایت را در طول تاریخ اسلام بنا نهادند.

(فتلک و الله النازلة الکبری و المصیبة العظمی )
(پس آن به خدا سوگند پیشامد و مصیبت بزرگی است.)

حضرت زهرا(س) بدون دلیل و بی جهت رحلت پیامبر(ص) را به بزرگی و عظمت یاد نمی کنند، برای این که عظمت و بزرگی حوادث بستگی به عظمت افراد دارد و اگر بررسی کنیم درمی یابیم که شخصیتی به عظمت و بزرگی پیامبر(ص) در تاریخ نیامده و به مانند او در تاریخ و جامعه تأثیرگذار نبوده است؛ پس به همین نسبت مرگ او هم رخدادی بزرگ و مصیبتی جبران ناپذیر است و هیچ مصیبتی بدین پایه نمی رسد.

(لا مثلها نازلة و لا بائقة عاجلة )
(هیچ مصیبتی بدین پایه فرود نیامده و هیچ بلایی در این دنیا به مانند آن نیست.)

"بائقة" به مصیبت و بلای بزرگ می‎گویند. "عاجلة" یعنی: شتابان، زمان حال و اکنون؛ و به همین معنا به دنیا "عاجلة" می‎گویند؛ و در قرآن کریم هم آمده: (یحبون العاجلة ) سوره انسان (76)، آیه 27. یعنی: "دنیا را دوست

ناوبری کتاب