صفحه ۲۲۳

به اسلام و عدالت روی آورده و عدالت و توحید در زمین پیاده شود، ولی رحلت پیامبر(ص) و حوادث بعد از آن که ناشی از حب دنیا و ریاست و قدرت عده ای فرصت طلب بود، همه امیدها را به یأس مبدل ساخت و طرفداران عدالت و توحید خانه نشین و قربانی شدند.

(7) (و خشعت الجبال )
(و کوهها خاشع شدند.)

این تعبیر حضرت کنایه است؛ خاشع شدن کوهها یا اشاره به شدت مصیبت رحلت پیامبر(ص) است و یا این که اشاره به سستی و ضعفی است که افراد نشان دادند؛ یعنی: کسانی که در گذشته همچون کوه محکم در مقابل حوادث ایستادند، امروز همگی سست و ضعیف شده اند.

(8) (و أضیع الحریم )
(و حریم ضایع شد.)

یعنی: سیاست بازان حاکم کاری کردند که حریم پیامبر که همان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) هستند، در معرض هتک و توهین قرار بگیرند. کسانی که باید حامی و مدافع مکتب و حقایق اسلام و قرآن باشند و خطر دشمن را دفع کنند، خود باعث تحریف حقایق و ایجاد بدعت ها و پایمال شدن حقوق اهل بیت پیامبر(ص) شدند.

(9) (و أزیلت الحرمة عند مماته )
(و حرمت با رحلت او زایل شد.)

ناوبری کتاب