صفحه ۲۲۲

(4) (و أظلمت الارض لغیبته )
(و زمین با غیبت پیامبر(ص) تیره و تاریک شد.)

پیامبراکرم (ص) مشعلدار هدایت انسانها بودند و با رحلت ایشان نور هدایت و مشعل رسالت خاموش گشت. در قرآن هم در وصف پیامبر(ص) آمده: (و سراجا منیرا) سوره احزاب (33)، آیه 46. یعنی: "و چراغ فروزان و تابناک ."

(5) (و انتثرت النجوم لمصیبته )
(و از مصیبت رحلت آن حضرت ستاره ها پراکنده شدند.)

این کلمات همه شدت مصیبت رحلت پیامبراکرم (ص) را می‎رساند و کنایه از این است که گویا قیامتی برپا شد و همه عالم از مصیبت رحلت ایشان متأثر شدند.

(6) (و أکدت الامال )
(و آرزوها به ناکامی و نا امیدی کشیده شد.)

"کدی" که ریشه "أکدت" است، به معنای بخل ورزیدن و عطانکردن می‎باشد، ولی به باب افعال که می‎رود به معنای ناکامی و ناامیدی هم استعمال می‎شود.

مسلمانها به پیامبر(ص) امید بسته بودند و آرزوهای زیادی داشتند، ولی با رحلت آن حضرت آرزوهایشان ناکام ماند. طبق وعده های قرآنی و گفتار پیامبراکرم (ص) مسلمانان امید داشتند که تمام مردم روی زمین

ناوبری کتاب