صفحه ۲۱۸

همیشه بزرگان در خطابه هایشان از مثل های معروف زمان خود استفاده می‎کنند و در اینجا هم حضرت مثل معروف "عجلان ذا اهالة" را به کار برده اند. وجه تمثیل این است که نقل کرده اند فردی یک بزی داشت که خیلی لاغر و مردنی بود و از بینی آن آب و خلط می‎ریخت، به او گفتند: بز تو خیلی لاغر است، این چیست که از بینی آن بیرون می‎آید؟ گفت: این چربی اوست که از بینی اش بیرون آمده ! و به همین علت لاغر شده است ! پس در جواب آن مرد گفتند: "عجلان ذا اهالة" یعنی: چقدر چربی های بدنش زود به زود می‎آید و به مردن نزدیک می‎شود!

این یک ضرب المثل است، و هر چیزی که سریع انجام شود یا هرکسی که سریع تغییر موضع دهد این مثل را برایش می‎آورند.

در حقیقت حضرت با آوردن این مثل می‎خواهند بفرمایند که: شما بعد از پیامبر(ص) خیلی سریع عوض شده و به یک افراد فرصت طلب و بی شخصیت تبدیل شدید که برای چند روز دنیا، پایمال شدن حق را مشاهده می‎کنید ولی دم برنمی آورید.

آنگاه حضرت در ادامه می‎فرمایند:

(و لکم طاقة بما أحاول )
(در حالی که شما به آن چیزی که من می‎خواهم طاقت و توانایی دارید.)

"أحاول" متکلم وحده از باب "حاول، یحاول" به معنای قصد کردن و خواستن است. یعنی: اگر شما در برابر ابوبکر بایستید او هیچ کاری نمی تواند بکند، شما هستید که با سلام و صلوات او را همراهی می‎کنید. شما اگر بخواهید، قوت و توان آن را دارید که جلوی بدعت ها و

ناوبری کتاب