صفحه ۲۱۵

حضرت را به مدینه دعوت کرده و اولین حکومت اسلامی را تشکیل دادند، و در حقیقت با فداکاری اینها بود که نهال نوپای اسلام محکم و پابرجا شد.

روی این اساس حضرت خطاب به آنان می‎فرماید: "و حضنة الاسلام" یعنی: ای حافظان اسلام که اسلام در دامن شما رشد و توسعه پیدا کرد.

(ما هذه الغمیزة فی حقی ؟)
(چیست این ضعف شما نسبت به حق من ؟)

"غمیزة" یعنی: ضعف؛ حضرت در اینجا انصار را مورد توبیخ و سرزنش خود قرار داده و می‎فرمایند: چرا این قدر نسبت به حق من از خود ضعف نشان می‎دهید؟ در واقع می‎خواهند بفرمایند: شما که بازوان ملت اسلام بودید و اسلام در دامن شما رشد پیدا کرد و همواره مطیع پیامبر(ص) بودید، چگونه است که الان در مقابل این همه ظلمی که به عترت پیامبرتان می‎شود ساکت نشسته اید و از حریم آنان دفاع نمی کنید؟

مرحوم مجلسی می‎گوید: احتمال دارد "غمیضة" باشد که از "غمض" به معنای چشم پوشی کردن می‎آید؛ یعنی: چرا از حق من چشم پوشی می‎کنید؟

(والسنة عن ظلامتی ؟)
(و چیست این چرت و غفلت شما از ظلمی که به من وارد شده است ؟)

"سنة" مصدر باب "وسن، یوسن" است، یعنی: چرت زدن، و به معنای غفلت هم به کار رفته است. در قرآن کریم آمده است:

ناوبری کتاب