صفحه ۲۱۴

النقیبة" باشد، به معنای "گروه صاحب نفوذ" است. "نقباء" هم به همین معناست. "الفتیة" هم به معنای جوانان و جوانمردان می‎باشد؛ و اگر "البقیة" باشد، به معنای گروه باقی مانده است، چون بالاخره عده ای از مسلمانان و انصار از دنیا رفته و یا به شهادت رسیده بودند و اینها که الان زنده مانده بودند باقی مانده و یادگار گذشتگان به حساب می‎آمدند.

در هر صورت حضرت متوجه گروه انصار شده و آنان را مورد خطاب قرار داده و می‎فرمایند: ای جماعت صاحب نفوذ؛ یا ای گروه جوانمرد؛ یا ای گروه باقی مانده !

(و أعضاد الملة )
(و ای بازوان دین و شریعت !)

"أعضاد" جمع "عضد" است، "عضد" یعنی: بازو. از باب این که بازو وسیله قدرت انسان است و انسان قدرت خود را به وسیله بازو اعمال می‎کند، حضرت می‎خواهند بفرمایند: شما بازوان شریعت اسلام بودید و شما بودید که اسلام را یاری کردید.

(و حضنة الاسلام )
(و ای حافظان و نگهداران اسلام !)

"حضنة" جمع "حاضن" به معنای حفظ و نگهداری کردن است؛ و "حق الاحتضان" هم از همین باب است، یعنی: حق نگهداری و پرورش کودک . حضرت می‎خواهند بفرمایند: اسلام به واسطه شما و در دامن شما بزرگ شده و توسعه پیدا کرده است. چون انصار بودند که سبب حفظ اسلام گشتند و با پیامبر(ص) عهد و پیمان بستند و آن

ناوبری کتاب