صفحه ۲۰۹

(فسوف تعلمون) آمده است. علاوه بر این که این آیه مربوط به قوم نوح (ع) و حکایت گفتار آن حضرت است که خطاب به قوم خود بیان کرده اند و مناسب این مقام نیست.

خلاصه حضرت در اینجا با خواندن این آیات قرآن که از قول پدرشان حضرت محمد(ص) آمده، می‎خواهند به اصحاب سقیفه و آنهایی که به حقوق اهل بیت پیامبر(ص) تجاوز کرده اند یادآوری کرده و هشدار بدهند: علاوه بر این که در روز قیامت گرفتار عذاب الهی می‎شوند، در دنیا هم دچار ذلت و بدبختی خواهند شد. همان گونه که حضرت این مطلب را در خطبه ای که در خانه خود برای زنان مهاجر و انصار ایراد فرموده صراحتا بیان می‎کند. اگر با دقت اسباب بدبختی و ذلت مسلمانها در زمان حال و گذشته بررسی گردد، معلوم می‎شود که ریشه اصلی همه این ذلت ها جریان سقیفه و انحراف مسیر خلافت و حوادث بعد از آن است.

"والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته"

ناوبری کتاب