صفحه ۲۰۲

عنوان ارث، آن ارث مصطلح در بین ما نیست؛ چرا که در آن صورت فدک باید بعد از رحلت پیامبر(ص) به حضرت فاطمه (س) می‎رسید، در حالی که پیامبر(ص) در زمان حیات خودشان، یعنی چندین سال قبل از رحلت، فدک را به آن حضرت اعطاء کردند.

2 - در روایت دیگری آمده است که امیرالمؤمنین (ع) بر ابوبکر وارد شدند در حالی که او در مسجد بود و جمعی از مهاجر و انصار دور او حلقه زده بودند، حضرت امیر(ع) خطاب به ابوبکر فرمودند: "یا أبابکر! لم منعت فاطمة میراثها من رسول الله و قد ملکته فی حیاة رسول الله ؟!"الاحتجاج، ج 1، ص 237. یعنی: "ای ابوبکر! چرا فاطمه (س) را از میراثی که از رسول الله (ص) برده بود منع کردی ؟ و حال آن که فاطمه (س) در زمان حیات پیامبر(ص) مالک آن بود." در اینجا آن حضرت در یک عبارت و یک جمله، هم لفظ ارث را به کار برده اند و هم می‎فرمایند که حضرت فاطمه (س) فدک را در زمان حضرت رسول (ص) مالک بوده اند؛ پس معلوم می‎شود مراد از میراث

در اینجا منحصر به آنچه در ذهن ما هست و بعد از مردن پدر یا مادر به انسان می‎رسد نبوده، بلکه اعم است و شامل زمان حیات والدین هم می‎شود؛ چرا که اگر منظور حضرت ارث اصطلاحی باشد، لازمه اش این است که فدک بعد از رحلت پیامبر(ص) به حضرت زهرا(س) رسیده باشد، و حال آن که حضرت امیر(ع) می‎فرمایند: "و قد ملکته فی حیاة رسول الله (ص)" یعنی: حضرت زهرا(س) فدک را در زمان حیات پیامبر(ص) مالک بوده اند.

ناوبری کتاب