صفحه ۲۰۰

بیان می‎دارند؛ از جمله در این فراز از خطبه، حضرت خیلی روی مسأله ارث تکیه کرده و درصدد اثبات عمومیت و شمول آن برای همه مردم و حتی انبیاء هستند.

به نظر ما یکی از علل مهمی که حضرت روی مسأله ارث تکیه می‎کنند این است که ابوبکر، عمر و عده ای دیگر آمدند و یک حدیث جعلی را به پیامبر(ص) نسبت دادند که آن حضرت فرموده: ما طایفه انبیاء از خود هیچ ارثی باقی نگذاشته و آنچه از ما باقی می‎ماند صدقه است. در حقیقت حضرت می‎خواستند با استدلال به آیات قرآنی، در درجه اول جعلی بودن این حدیث را به اثبات برسانند، و در مرتبه بعد چون ابوبکر و عمر درباره فدک روی مسأله ارث خیلی مانور می‎دادند و با استناد به همین حدیث جعلی می‎گفتند که از پیامبر(ص) چیزی به ارث نمی رسد و بنابراین فدک هم مال همه مسلمانان است و به حضرت زهرا(س) تعلق ندارد، حضرت خواستند روی همان مبنای خودشان آنها را رسوا کنند و لذا فرمودند که این حرف شما بر خلاف نص قرآن است و در واقع شما از قرآن و حق منحرف شده اید و برای رسیدن به اهداف سیاسی خودتان حدیث جعل می‎کنید.مرحوم مجلسی در این رابطه می‎فرماید: علت تمسک حضرت زهرا(س) به مسأله ارث و آیات آن در این خطبه، این است که ابوبکر ادعای آن حضرت مبنی بر نحله و بخشش بودن فدک را - با این که حضرت امیر(ع) بر آن شهادت دادند - رد کرد؛ و لذا حضرت مسأله ارث را که ضروری دین است مطرح کردند، تا ابوبکر نتواند آن را منکر شود. بحارالانوار، چاپ قدیم، ج 8، ص 120؛ چاپ جدید، ج 29، ص 280.

ناوبری کتاب