صفحه ۱۹۵

ایستاده اید؛ آیا از روی عمد از قول پیامبر حدیث جعل می‎کنید؟ یا از روی جهالت قرآن را پشت سر انداخته اید و به جای قرآن یک روایت مجعول را محور کار خود قرار می‎دهید؟

پیامبران و آیات ارث

حالا در مقابل این حدیث جعلی که ابوبکر و دیگران ساخته و به پیامبر(ص) نسبت داده بودند، حضرت زهرا(س) به آیاتی از قرآن تمسک می‎کنند که دلالت می‎کند پیامبران نیز مانند مردم دیگر از خود ارث باقی می‎گذارند، و لذا می‎فرمایند: (1) (اذ یقول: (و ورث سلیمان داوود) سوره نمل (27)، آیه 16.

(آنجا که خداوند می‎فرماید: "و سلیمان از داوود ارث برد".)
(2) (و قال فیما اقتص من خبر یحیی بن زکریا(ع"

(و خدای متعال در آنجا که داستان یحیی بن زکریا(ع) را نقل می‎کند فرموده است:)

(اذ قال: فهب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب ) سوره مریم (19)، آیات 5 و 6.

(زمانی که زکریا گفت: "[خدایا] از جانب خودت ولی و جانشینی به من ببخش که از من و از خاندان یعقوب ارث ببرد".)

"ولی" یعنی: کسی که پشت سر می‎آید، و "ولی میت" هم که می‎گویند یعنی: کسی که پشت سر میت می‎آید. "ولایت" و "تلو" از یک

ناوبری کتاب