صفحه ۱۹۳

ارث پدر محروم است یا این که مثلا انبیاء استثناء هستند؛ بلکه بعضی آیات دلالت دارد که انبیاء هم مانند مردم دیگر برای فرزندان خود ارث باقی می‎گذارند.

(بلی قد تجلی لکم کالشمس الضاحیة أنی ابنته )

(آری، برای شما همچون خورشید نوردهنده روشن است که من دختر پیامبر(ص) هستم.)

چرا مرا از ارث محروم کرده اید؟ این کار با آیات قرآن مخالف است؛ زیرا عموم آیات ارث، دختر را نیز شامل می‎شود و همه می‎دانند که من دختر پیامبرم.

(أیها المسلمون، أ أغلب علی [ارثی ] ارثیه ؟)
(ای مسلمانان ! آیا من بر ارثم مغلوب شوم ؟)

"هاء" در "ارثیه" هاء سکت "سکت" از "سکوت" است، و هنگامی که می‎خواهند کلمه ای را از کلمه بعد جدا کنند به آخر کلمه اول "هاء سکت" اضافه می‎کنند؛ در بعضی موارد در حال وقف، الحاق "هاء سکت" لازم و در مواردی جایز است؛ اگر یک حرف اضافه مثل "یاء" در آخر کلمه ای باشد نظیر "ارثی" - در متن خطبه - آوردن "هاء" برای وقف جایز می‎باشد. است، و در قرآن هم کلمه (کتابیه) سوره حاقه (69)، آیات 19 و 25. و (حسابیه) سوره حاقه (69)، آیات 20 و 26. وارد شده که در آنها نیز هاء سکت به آخر کلمه ملحق شده است.

(یابن أبی قحافة ! أفی کتاب الله أن ترث أباک و لا أرث أبی ؟!)

(ای پسر ابی قحافه [خطاب به ابوبکر] آیا در کتاب خدا هست که تو از پدرت

ناوبری کتاب