صفحه ۱۹۲

فرموده: "نحن معاشر الانبیاء لا نورث و ما ترکناه صدقة"، یعنی: ما طایفه انبیاء هیچ چیزی را ارث باقی نمی گذاریم و آنچه از ما باقی می‎ماند صدقه است ! این حدیث در واقع ساخته و پرداخته ابوبکر است و می‎خواستند به این بهانه فدک را از حضرت زهرا(س) بگیرند.

"زعم" به معنای پندار است، یعنی: گفتن چیزی بدون اعتقاد و با شک در صدق و کذب آن. حضرت می‎فرماید: "و أنتم الان تزعمون أن لا ارث لنا": می‎پندارید که ما از پیامبر(ص) ارث نمی بریم ! "أفحکم الجاهلیة تبغون": آیا حکم جاهلیت را انتخاب کرده اید؟ چون در جاهلیت به دخترها ارث نمی رسید. من یک وقت در جایی خواندم که در انگلستان به دختر ارث نمی دهند و ثروت به پسرها منتقل می‎شود تا لرد شوند، چون اگر ثروت تقسیم شود، بتدریج افرادی که لرد هستند از لردی می‎افتند. در میان عشایر نیز یک وقتی این طوری بود که دخترها از باغ ارث نمی بردند و آنها را از سهم باغ محروم می‎کردند، که این حکم جاهلیت بود!

(و من أحسن من الله حکما لقوم یوقنون.جمله "أفحکم الجاهلیة" تا "لقوم یوقنون"، از آیه 50 سوره مائده اقتباس شده، با این تفاوت که در قرآن "یبغون" آمده است. أفلا تعلمون ؟)

(و چه کسی بهتر از خدا حکم می‎کند برای کسانی که یقین دارند. آیا شما نمی دانید؟!)

خدای متعال در قرآن حکم کرده است که هم پسر و هم دختر ارث می‎برند و این یک حکم عمومی است، و هیچ جایی نفرموده که دختر از

ناوبری کتاب