صفحه ۱۹۱

(و وخز السنان فی الحشا)
(و فرو رفتن سرنیزه در درون انسان.)

به تیغ یا نیزه ای که در بدن انسان فرو می‎رود ولی عمیق و کاری نباشد "وخز" می‎گویند. "حشا" به معنای اندرون انسان، و جمع آن "أحشاء" است. یعنی: ما در مقابل ظلم های شما همانند کسی که کارد و سرنیزه در بدنش فرو رفته باشد صبر می‎کنیم؛ و اگر مثل شما در فکر قدرت و حکومت بودیم و به مصالح اسلام توجه نداشتیم، چه بسا شیوه دیگری پیش می‎گرفتیم.

شبیه این سخن حضرت را مولا امیرالمؤمنین (ع) در خطبه معروف به شقشقیه این گونه بیان داشته اند: "فصبرت و فی العین قذی، و فی الحلق شجا، أری تراثی نهبا"نهج البلاغة، خطبه سوم. "پس صبر کردم در حالی که خار در چشم، و استخوان در گلو مانده بود، و می‎دیدم که میراث مرا به غارت می‎برند."

فدک میراث پیامبر(ص)

(و أنتم الان تزعمون أن لا ارث لنا، أفحکم الجاهلیة تبغون )

(و الان شما چنین می‎پندارید که ما از پیامبر(ص) ارثی نمی بریم ! آیا شما حکم زمان جاهلیت را برگزیده اید؟)

یکی از ظلم هایی که شما مرتکب شده اید این است که می‎گویید ما از پیامبر(ص) ارث نمی بریم و به دروغ به آن حضرت نسبت می‎دهید که

ناوبری کتاب