صفحه ۱۸۸

حکومت را غصب کردید، در حقیقت شروع کردید به محو آثار پیامبر(ص) و ارزشهای متعالی اسلام، تا در اثر روشنی نور اسلام چهره کریه و نیت شوم شما غاصبان حکومت معلوم نشود و حقیقت امر برای مردم مشتبه گردد.

دشمنی در قالب دوستی

(تشربون حسوا فی ارتغاء)
(آرام آرام منافع خلافت را می‎آشامید.)

"ارتغاء" از باب افتعال و از ماده "رغو" یا "رغو" و یا "رغو" بوده و به آن چربی کف مانندی می‎گویند که روی شیر و دوغ و امثال آن است. اگر کسی بخواهد حقه و نیرنگ بزند، می‎گوید: من کمی از این چربی های روی آن را می‎خورم و دوغ یا ماستش را به تو می‎دهم، اما همین که کاسه را دست گرفت کم کم تا آخر آن را می‎خورد! اصلا "حسو" به آشامیدنی ای می‎گویند که انسان بتدریج و با اشتها بخورد. حضرت در این کلامشان تشبیه می‎کنند و تشبیهات در کلام عرب خیلی رایج بوده است.

حضرت می‎فرماید: شما به اسم این که می‎خواهیم اسلام و نظام اسلام را حفظ کنیم و به دین خدا خدمت نماییم، در پوشش این جملات کم کم از منافع خلافت سوءاستفاده کرده و به همه جا دست درازی می‎کنید.

"تشربون" یعنی: منافع خلافت را می‎آشامید "حسوا": بتدریج تا آخر

ناوبری کتاب