صفحه ۱۸۷

در حقیقت حضرت می‎خواهند بفرمایند: حالا که شما به قدرت رسیدید و خلافت را غصب کردید اکتفا به این نکردید، بلکه آتش ظلم اولیه خود را بسط و گسترش داده و به سراغ اهل بیت پیامبر(ص) آمدید و بعد از گرفتن حق آنان و غصب فدک، عترت ایشان را مورد تعرض و تهاجم قرار دادید.

(و تستجیبون لهتاف الشیطان الغوی )
(و اجابت می‎کنید ندای شیطان گمراه را.)

"هتاف" و "هتاف" هر دو صحیح است و به معنای آواز و صدای بلند و رساست؛ یعنی: وقتی شیطان فریاد می‎زند و شما را به سوی خود فرا می‎خواند، شما بدون معطلی به ندای او لبیک گفته و به دنبالش راه می‎افتید!

حضرت جریان سقیفه را دنباله روی از ندای شیطان دانسته اند، چون انحراف مسیر امامت و خلافت در اسلام با توطئه سقیفه عملی شد.

(و اطفاء أنوار الدین الجلی )
(و خاموش کردن انوار تابناک دین اسلام را.)

یعنی: شما با انحرافی که در مسیر امامت و رهبری پایه گذاری کردید، در عمل خواستید انوار دین خدا را خاموش کنید.

(و اهماد سنن النبی الصفی )
(و محو کردن سنت های پیامبر برگزیده خدا را.)

"اهماد" به معنای محو و برطرف کردن است؛ یعنی: وقتی شما

ناوبری کتاب