صفحه ۱۷۹

(بئس للظالمین بدلا) این جمله برگرفته از آیه 50 سوره کهف است.
(و چه بد است برای ظالمان آنچه را که به جای قرآن و حق اختیار کرده اند.)

در این جمله حضرت زهرا(س) با استفاده از آیه شریفه قرآن به عاقبت ظلم اشاره می‎کنند، و در حقیقت جریان سقیفه و پیامدهای آن و نیز پشت کردن به قرآن را مصداق بارز ظلم دانسته و عاملان آن را جزء ظالمان به حساب آورده اند.

(و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه ) سوره آل عمران (3)، آیه 85.

(و هر کس غیر از اسلام دینی را اختیار کند، هرگز آن دین از او قبول نخواهد شد.)

در بعضی نسخه ها "و من یتبع غیر الاسلام" آمده، ولی ظاهرا "و من یبتغ غیر الاسلام" صحیح باشد؛ زیرا ظاهر این است که حضرت این قسمت را از آیه قرآن اقتباس کرده اند که در آیه شریفه: (و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه ) آمده است.

(و هو فی الاخرة من الخاسرین ) سوره آل عمران (3)، آیه 85.
(و او در آخرت از زیانکاران خواهد بود.)

حضرت می‎خواهند بفرمایند: شما که به قرآن پشت کرده اید و اوامر و نواهی آن را به کار نمی بندید، در واقع از اسلام خارج شده اید؛ زیرا اساس اسلام بر دستورات قرآن استوار است، و اگر قرآن را از اسلام

ناوبری کتاب