صفحه ۱۷۶

یا در جای دیگر می‎فرماید: (و لا تطیعوا أمر المسرفین ‏ الذین یفسدون فی الارض و لا یصلحون ) سوره شعراء (26)، آیات 151 و 152. یعنی: "و امر مسرفان را اطاعت نکنید، کسانی که در زمین فساد می‎کنند و اصلاح نمی کنند." آدمی که مسرف باشد و در زمین به فساد و تباهی می‎پردازد، نمی تواند حاکم و رهبر مسلمانان باشد؛ بلکه خلیفه و رهبر آنها باید عادل باشد. و همین طور قرآن شرایط دیگری را برای رهبر ذکر می‎کند.به شهادت تاریخ و حتی بسیاری از علمای اهل سنت، علی (ع) از نظر علمی اعلم الناس و افقه الناس بوده و در بسیاری از مسائل، خلیفه دوم، حکم خدا را از آن حضرت سؤال می‎کرد. و معروف است که عمر در بیش از هفتاد مورد از مواردی که حکم خدا را نمی دانست از حضرت علی (ع) پرسیده و آن حضرت او را راهنمایی کردند، و بارها خلیفه دوم پس از فهمیدن حکم خدا گفت: "لولا علی لهلک عمر" یعنی: اگر علی (ع) نبود عمر هلاک شده بود.

ویژگی هایی از قرآن

(أموره ظاهرة و أحکامه زاهرة )
(امور و معارف قرآن ظاهر و روشن است، و احکام آن درخشنده می‎باشد.)

این جملات دلالت دارد بر این که ظاهر آیات قرآن حجیت دارد و باید در متن زندگی ما قرار گیرد؛ این طور نباشد که کتاب خدا را فقط ببوسیم و در طاقچه اتاقمان نگهداری کنیم یا در مراسم مذهبی و سر قبرها آن را بخوانیم؛ بلکه باید در مسائل مختلف به قرآن مراجعه کرد و به احکام و دستورهای آن پای بند بود. و البته احادیث و روایات ائمه (ع) هم باید در کنار آیات، مبین و مفسر آنها باشند.

ناوبری کتاب