صفحه ۱۷۵

خلافت پیش آمد و مردم بازیچه سیاست شیطانی چند نفر معلوم الحال شدند، از آنان می‎پرسند: شما مردم آیا می‎دانید چه می‎کنید و شما را به کدام سمت و سویی برده اند؟

(و کتاب الله بین أظهرکم )
(و حال آن که کتاب خدا بین پشت های شماست.)

این تعبیر حضرت - "بین أظهرکم" یعنی: بین پشت های شما - یک اصطلاح است؛ وقتی که می‎خواهند از یک شخصیتی دفاع کنند - فرض کنید اگر در یک میدان یا مکان خاصی یک شخصیت محترمی باشد و بخواهند او را حفظ کنند - افراد، او را در وسط قرار می‎دهند و به او پشت کرده و روی خودشان را به طرف دشمن می‎کنند و از چهار طرف مواظب او هستند تا مبادا کسی بیاید و به این شخصیت حمله کند.

در اینجا که حضرت می‎فرماید: کتاب خدا بین پشت های شماست، معنایش این است که روی همه شما به طرف دشمن بود و قرآن را در وسط خودتان قرار داده بودید و از آن حفاظت می‎کردید و این قرآن شرایط امامت و رهبری مسلمین را ذکر کرده است.

در جایی می‎فرماید: (أفمن یهدی الی الحق أحق أن یتبع أمن لایهدی الا أن یهدی ) سوره یونس (10)، آیه 35. یعنی: "آیا کسی که به سوی حق هدایت می‎کند سزاوارتر است که پیروی شود یا کسی که خودش هدایت نمی شود مگر این که کسی او را هدایت کند."

ناوبری کتاب