صفحه ۱۷۳

عجله کردید به این بهانه بود که می‎گفتید: می‎ترسیم فتنه درست بشود و مثلا اینهایی که تازه مسلمان شده اند از دست بروند، و فورا یک جانشین برای پیامبر(ص) تراشیدید. در حقیقت انگیزه واقعی اصحاب سقیفه غصب خلافت بود، ولی برای توجیه مردمی که از پشت پرده اطلاع نداشتند مسأله "ترس از فتنه" را مطرح کردند تا بتوانند بدون واکنش به اهداف خود برسند و از طرفی کار خود را نیز مشروع جلوه دهند؛ ولی در اینجا حضرت مردم را متوجه اهداف آنان می‎کنند.

(ألا فی الفتنة سقطوا)
(آگاه باشید و بدانید در فتنه فرو رفته اید.)

این جمله حضرت با جمله بعدی آن اقتباس از آیه قرآن است؛ یعنی: شما با این کارتان در چاه فتنه سقوط کردید. این کاری که شما کردید و به قول خودتان می‎خواستید در فتنه نیفتید، باعث شد که همه در گرداب فتنه فرو بروید. چه فتنه ای بالاتر از این که علی (ع) خانه نشین شود و فرصت طلبان روی کار بیایند و اسلام را از مسیر اصلی خود منحرف کنند.

از طرف دیگر شما بر خلاف نص صریح پیامبر(ص) عمل کردید؛ و اصلا پس از رسول خدا(ص) مشکل رهبری وجود نداشت، چرا که همه مردم طبق دستور خدا و پیامبر(ص)، با علی (ع) در غدیر خم بیعت کردند، و شما بودید که با این عمل خود بذر اختلاف و فتنه را کاشتید.

(و ان جهنم لمحیطة بالکافرین ) این جمله با جمله قبلی آن از آیه 49 سوره توبه گرفته شده است.
(و همانا دوزخ دربرگیرنده کافران است.)

ناوبری کتاب