صفحه ۱۷۱

"عهد" هم به معنای دیدارکردن و ملاقات کردن آمده و هم به معنای شناختن و دانستن، و معمولا به ملاقاتی می‎گویند که در آن نوعی شناخت و آگاهی هم هست. عرب وقتی می‎گوید: "عهدی به قریب"، یعنی: تازه او را دیده ام. در اینجا هم منظور این است که شما همین تازگی با پیامبر(ص) دیدار داشته و با او بوده اید و سفارشهای او را شنیده اید.

(والکلم رحیب )
(و زخمی که به واسطه رحلت پیامبر(ص) وارد شده هنوز وسیع است.)

رحلت پیامبر(ص) در واقع زخم بزرگی به اهل بیت (ع) و علاقه مندان آن بزرگوار وارد کرد. "کلم" یعنی: زخم و جراحت، و "رحیب" از ماده "رحب" به معنای وسعت است؛ حضرت می‎خواهند بفرمایند: این زخمی که به واسطه رحلت پیامبراکرم (ص) بر قلوب ما وارد شده هنوز وسیع و تازه است.

(و الجرح لما یندمل )
(و جراحت آن هنوز التیام و بهبود نیافته است.)

هنوز ما داغدار و عزادار هستیم و قلوبمان جریحه دار، و شما با ما این گونه رفتار می‎کنید.

از این جملات به خوبی فهمیده می‎شود که جریان فدک و ایراد خطبه توسط حضرت زهرا(س) در همان روزهای اول رحلت پیامبر(ص) اتفاق افتاده؛ و در بعضی از تواریخ آمده که روز دهم رحلت آن حضرت بوده است. به هرحال هنوز اهل بیت (ع) عزادار بوده اند.

ناوبری کتاب