صفحه ۱۷۰

"شرب" می‎گفتند و مشخص می‎کردند که این مشرب و آبشخور مربوط به مردم این آبادی است و آن نقطه دیگر مال دسته دیگر است؛ برای این که ترافیک و شلوغ نشود، هر دسته و جمعیت و یا قافله ای یک مشربی داشتند و می‎رفتند و از محل خودشان آب برمی داشتند. آن وقت کسانی که زور و قدرت داشتند، می‎آمدند و مشرب و محل دیگران را نیز تصرف می‎کردند.

حالا در اینجا حضرت می‎فرمایند: شما به غیر آبشخور خود وارد شدید؛ کنایه از این که شما از حد خودتان تجاوز کرده و با زور و قلدری به حریم دیگران تعدی کردید.

سیمای حقیقی سقیفه

(هذا و العهد قریب )
(و این در حالی است که دیدار شما [با پیامبر(ص) ] تازه است.)

حضرت می‎فرمایند: این خلافکاریهای شما در حالی صورت می‎گیرد که پیامبر(ص) تازه از دنیا رفته و همین چند روز پیش شما پای منبر پیامبر(ص) بودید و آن حضرت آن همه درباره عترتشان و حضرت امیرالمؤمنین (ع) به شما توصیه کردند و درباره حق و عدالت این همه سفارش نمودند؛ و همین چند ماه پیش بود که پیامبر(ص) در غدیرخم با صراحت، علی (ع) را به عنوان جانشین خود معرفی کرده و همه شما با او بیعت کردید و همه به او تبریک گفتید؛ چگونه است که به این زودی همه چیز را فراموش کردید و سفارشها و توصیه های پیامبر(ص) را زیر پا گذاشتید؟!

ناوبری کتاب