صفحه ۱۶۸

معمولا گروههای فاسد وقتی می‎خواهند یک افرادی را به عضویت بگیرند، در درجه اول شخصیتشان را از آنان می‎گیرند. من یادم هست زمان طاغوت در زندان یک نفر بود که به اصطلاح تغییر ایدئولوژی داده و مارکسیست شده بود. به او گفتم: چطور یک دفعه عقیده دینی ات را عوض کردی و مارکسیست شدی ؟! جواب داد: وقتی که سازمان تصمیم گرفت ایدئولوژی ما تغییر کند، ما دیگر تابع سازمان هستیم و تصمیم سازمان برای ما حجت است !!

این همان معنایی می‎شود که حضرت زهرا(س) خطاب به مردم فرمود: شیطان شما را به سوی خود فراخواند و شما هم چون آدمهای سبک و بی اراده ای بودید به شیطان روی آوردید. در صورتی که انسان باید استقلال عقلی و فکری خودش را حفظ کند و تابع جوسازیها و تبلیغات واقع نشود. آن حضرت در ادامه می‎فرمایند:

اشاره به جریان سقیفه

(و أحمشکم فألفاکم غضابا)

(و شیطان آتش خشم شما را شعله ور کرد، پس یافت شما را خشمگین و غضبناک .)

یعنی: شیطان شما را طوری تحریک کرد که آتشی شوید. کسانی که می‎خواهند از یک عده سوءاستفاده بکنند، یک چیزهایی حماسی برای آنها می‎خوانند و آنها را تحریک کرده و به جان عده دیگر می‎اندازند، این را اصطلاحا "أحمش" می‎گویند.

آنگاه شیطان دید شما افرادی غضبناک هستید و مطابق میل او غضب

ناوبری کتاب