صفحه ۱۶۲

شیطان صفتان مترصد

(و أطلع الشیطان رأسه من مغرزه )
(و شیطان سرش را از مخفیگاهش بیرون کشید.)

"مغرز" یعنی: مخفیگاه. در اینجا شیطان به لاک پشت و خارپشت تشبیه شده؛ وقتی که لاک پشت دشمن را ببیند سرش را در لاک خود فرو می‎برد، اما وقتی احساس کرد که محیط بدون خطر است سر خود را بیرون آورده و به کار خود ادامه می‎دهد؛ شیطان هم تا زمانی که پیامبراکرم (ص) در قید حیات بودند سرش را در لاک خود فرو برده بود و جرأت نمی کرد خود را نشان دهد، ولی حالا سرش را بیرون آورده و دارد شما را تحریک می‎کند.

(هاتفا بکم )
(در حالی که شما را صدا می‎زند.)

حالا که شیطان موقعیت را مناسب دیده سرش را از مخفیگاهش بیرون کشیده و شما را صدا می‎زند که بیایید، می‎خواهیم خلیفه درست کنیم.

در اینجا حضرت زهرا(س) عمل عجولانه و شتابزده اصحاب سقیفه را یک عمل شیطانی معرفی کرده اند.

(فألفاکم لدعوته مستجیبین )
(پس شیطان دریافت که شما دعوت او را اجابت می‎کنید.)

یعنی: شیطان شما را برای اجرای طرح شیطانی خود که انحراف

ناوبری کتاب