صفحه ۱۶۱

می‎شوند، دیگر حساب بقیه افراد معلوم است؛ و در مقابل، افرادی همچون علی (ع)، سلمان، مقداد، ابوذر و عمار که بیشترین زحمات را در راه اسلام متحمل شده اند کنار گذاشته و خانه نشین می‎شوند.

(4) (و نبغ خامل الاقلین )
(و فرومایگان گمنام به صحنه آمده و ظاهر شدند.)

در هر تحولی معمولا افراد فرومایه و بی شخصیت خود را در گوشه ای مخفی کرده و به دنبال فرصت هستند و همیشه همین افراد بیشترین ضربه ها را به مسیر حق و عدالت می‎زنند.

حضرت زهرا(س) در اینجا با یک جمله کوتاه به این واقعیت تلخ اشاره کرده اند که پس از رحلت پیامبر(ص) این دسته از افراد فرصت را مناسب دیده و به میدان آمدند.

(5) (و هدر فنیق المبطلین )
(و نازپروردگان گروه باطل به صدا درآمدند.)

"فنیق" یعنی: آدمهای نازپرورده و سختی نکشیده، "هدر" هم یعنی: به صدا درآمدن. منظور حضرت این است که نازپروردگان گروه باطل که تا به حال ساکت بودند و در زمان پیامبر(ص) جرأت نداشتند حرفی بزنند، حالا به صدا درآمده اند.

(فخطر فی عرصاتکم )
(پس در میدانهای شما به جولان درآمدند.)

آن کسانی که مسلمانان آنان را به حساب نمی آوردند، حالا آمده اند در عرصه و میدان شما دم جنبانی می‎کنند و تصمیم گیرنده شده اند.

ناوبری کتاب