صفحه ۱۵۹

(5) (و تفرون من القتال )
(و از صحنه جنگ فرار می‎کردید.)

خلاصه این که شما در آن وقت یک آدمهایی بودید که نسبت به اسلام و پیشرفت اسلام بی تفاوت بودید، اما حالا که دارای قدرت اجتماعی و سیاسی شده اید بر خلاف نظر پیامبر(ص) برای خودتان خلیفه درست می‎کنید و علی (ع) را کنار می‎زنید. به این گونه افراد اصطلاحا می‎گویند: "اپورتونیست".Opportunist یعنی: افراد فرصت طلبی که دنبال موقعیت و فرصت هستند تا ببینند باد از کدام طرف می‎وزد، هر طرف که غلبه با آن بود از آن دم می‎زنند و طرفداری می‎کنند، و در مواقع حساس و بحرانی از اسلام و حق دفاع نمی کنند.

رحلت پیامبر(ص) و پیامدهای آن

(فلما اختار الله لنبیه دار أنبیائه و مأوی أصفیائه )

(پس زمانی که خداوند برای پیامبرش منزلگاه انبیاء و جایگاه برگزیدگانش را برگزید؛)

(1) (ظهر فیکم حسکة النفاق )
(تیغ های نفاق در میان شما ظاهر شد.)

بعد از این که پیامبر(ص) از دنیا رحلت کردند، به جای این که شما با هم متحد باشید و به سفارشها و وصایای آن حضرت عمل کنید، نفاق و دورویی در میان شما ظاهر شد. "حسکة" یعنی: تیغ و خار. اینجا در کلام

ناوبری کتاب