صفحه ۱۵۸

جنگ ها و درگیری ها ما دچار حادثه بشویم و مثلا علی (ع) در جنگ شکست بخورد.

"دوائر" جمع "دائرة" است و به معنای مصیبت و سختی می‎باشد. فرصت طلبان همیشه در انتظار شکست مؤمنان فداکار هستند؛ زیرا آنان از پیروزی حق بیمناکند.

(3) (و تتوکفون الاخبار)
(و منتظر شنیدن اخبار و وقایع بودید.)

"توکف" به معنای توقع و انتظار است. وقتی انسان در جنگ و ستیز و مبارزه باشد، افراد عافیت طلب و بی تفاوت فقط منتظر شنیدن اخبار آن هستند. حضرت می‎فرمایند: بعضی از شماها که بی تفاوت بودید، خارج از میدان نبرد تنها منتظر شنیدن اخبار بودید و خودتان وارد صحنه نمی شدید.

(4) (و تنکصون عند النزال )
(و هنگامه نبرد عقب نشینی می‎کردید.)

در آن زمان وقتی که برای جنگ تن به تن با سرعت از اسب پایین می‎آمدند، می‎گفتند: "نزال" و اصطلاحا به نبرد تن به تن گفته می‎شد؛ "تنکصون" هم به معنای کناره گرفتن و عقب نشینی کردن است.

حضرت می‎فرمایند: در مواقعی که جنگ وارد بحران خود می‎شد، شما عقب نشینی می‎کردید و حاضر نبودید وارد صحنه شوید. افراد عافیت طلب همیشه چنین بوده اند که در زمان عادی رجز خوانده و هیاهو به راه می‎اندازند، ولی در لحظات بحرانی و حساس یا سکوت کرده و یا عقب نشینی می‎کنند و حتی گاهی با دشمن هم صدا می‎شوند.

ناوبری کتاب