صفحه ۱۵۵

و هرگز عقب نشینی نکرده و پیامبر(ص) را تنها نمی گذاشت، و در حقیقت نهضت اسلام با زحمات او بود که به ثمر رسید، در آن زمان شماها کنار نشسته بودید و راحت طلبانه به فکر عیش و نوش خود بودید؛ حالا فرصت طلبانه آمده اید و علی (ع) را خانه نشین کرده و خلیفه تعیین می‎کنید؟!

در اینجا ممکن است کسی اشکال کند که حضرت از طرفی می‎فرمایند: شما در بدبختی و بیچارگی بوده اید و مورد غارت و هجوم دشمنان قرار می‎گرفتید، ولی از طرف دیگر می‎فرمایند: شما در عیش و نوش خود بوده و در رفاه و آسایش به سر می‎بردید؛ این دو مطلب چگونه قابل جمع است ؟

در جواب باید گفت چند احتمال در این باره به نظر می‎رسد:

احتمال اول: همه مشرکان در حال بدبختی و فلاکت به سر نمی بردند، بلکه طبقات آنها مختلف بود. بالاخره یک عده ای از آنان مثل ابوجهل و ابوسفیان در حال خوشگذرانی بودند، ولی اکثر مردم در بدبختی و بیچارگی به سر می‎بردند.

احتمال دوم: حضرت می‎خواهند بفرمایند: شما در عین حالی که آن زندگی ننگین را داشتید، در همان حال به خوشگذرانی مشغول بوده و اهل عیاشی بودید و حاضر نبودید از راحتی و زندگی خود برای پیروزی اسلام بگذرید.

احتمال سوم: آن حالت بدبختی و زندگی فلاکت بار شما در دوران جاهلیت بود، اما بعد از این که اسلام ظهور کرد و شما را از آن زندگی

ناوبری کتاب