صفحه ۱۵۴

در حقیقت این جملات در آن فضای مخصوص همه اش تعرض به حاکمیت غاصبانه است؛ و حکایت از شجاعت حضرت زهرا(س) دارد که در مقابل قدرت حاکمه، بدون ترس، از مقام ولایت و امامت بر حق شجاعانه و با منطق دفاع می‎کند.

(3) (مشمرا ناصحا، مجدا کادحا)
(او مردی با تجربه و خیرخواه مردم بود، و همواره کوشا و بسیار تلاشگر بود.)

یعنی: آن حضرت به فکر خود نبود، بلکه خیرخواه جامعه و اهل نصیحت و عمل بود. اهل شعار و حرف نبود، بلکه دائما در تلاش و انجام عمل صالح بود.

(4) (لا تأخذه فی الله لومة لائم )
(در راه خدا سرزنش سرزنش کنندگان در او تأثیری نداشت.)

یعنی: هرچه را حق می‎دید، در دفاع از آن به خاطر سرزنش و حرف این و آن کوتاهی نمی کرد. تحت تأثیر جو حاکم و شرایط متغیر جامعه قرار نمی گرفت. تنها رضایت حق تعالی برای او مطرح و هدف بود و نه چیز دیگر.

راحت طلبان دیروز و فرصت طلبان امروز

(و أنتم فی رفاهیة من العیش )
(و این در حالی بود که شما در رفاه و آسایش زندگی خود به سر می‎بردید.)

در آن زمان که حضرت علی (ع) در راه اسلام آن همه زحمت کشیده و خون دل می‎خورد و سرزنش ها و صدماتی در این راه متحمل می‎شد

ناوبری کتاب