صفحه ۱۵

سخن ناشر:

"فاطمه زهرا(س) زنی بود که در حجره ای کوچک و خانه ای محقر، انسانهایی تربیت کرد که نورشان از بسیط خاک تا آن سوی افلاک و از عالم ملک تا آن سوی ملکوت اعلی می‎درخشد."

امام خمینی (ره)

تاریخ بشریت گواه بر این حقیقت است که همواره دو گروه "حق و باطل"، "مؤمن و مشرک" و "مظلوم و ظالم" در مقابل هم قرار داشته اند؛ سلاح و ابزار گروه حق "ایمان، حقیقت و صداقت"، و سلاح و ابزار گروه باطل "تهدید، تطمیع و فریب" بوده است.

نمونه های بارزی از صف آرایی این دو گروه، در تاریخ یک هزار و چهارصد ساله اسلام به چشم می‎خورد. زراندوزان و دنیاطلبانی که گسترش اسلام را به زیان منافع خود می‎دیدند، با تمام توان و با تمسک به زور و فریب در مقابل عده ای خداپرست که جز خدا نمی گفتند و جز او سر تسلیم بر دیگران فرود نمی آوردند، قد علم کرده و با شکنجه و آزار مسلمانان و حتی شخص پیامبر(ص) مانع ادامه راه ایشان می‎شدند؛ اما اراده الهی بر این قرار گرفته بود که آنان طرفی نبسته و حق پیروز شود.

ناوبری کتاب