صفحه ۱۴۷

حال حضرت در اینجا با استفاده از این آیه شریفه می‎فرمایند: "تخافون أن یتخطفکم الناس من حولکم" یعنی: شما آن قدر ضعیف و بیچاره بودید که می‎ترسیدید مردم قبیله های دیگر شما را بربایند و شما را برده خود کنند و اموال شما را به تاراج ببرند.

نجات مردم توسط پیامبراکرم (ص)

(فأنقذکم الله تبارک و تعالی بأبی محمد(ص" همین مضمون در قرآن کریم، آیه 103 سوره آل عمران آمده است: (و کنتم علی شفاحفرة من النار فأنقذکم منها).
(پس خدای تبارک و تعالی به وسیله پدرم محمد(ص) شما را نجات داد.)

شما علاوه بر این که از نظر آخرت بر لب آتش جهنم بودید، از نظر دنیایی هم بسیار ضعیف و بیچاره بودید؛ ولی خدای متعال به وسیله پدرم - رسول خدا(ص) - شما را نجات داد. شاید حضرت می‎خواهند بفرمایند شما که خودتان چیزی نبودید، خدا به وسیله پدر و شوهر من (البته حضرت علی (ع) را بعد ذکر می‎کنند) شما را نجات داد و حالا شما نمک به حرامی می‎کنید.

(بعد اللتیا و التی و بعد أن منی ببهم الرجال )

(بعد از این همه حوادث ناگوار و بعد از این که پیامبر(ص) به افراد شجاع و بی منطق مبتلا شد.)

یعنی: پیامبر(ص) شما را از آن همه فساد و تباهی نجات داد، بعد از آن که حوادث ناگواری را پشت سر گذاشت و آن همه رنج و محنت را

ناوبری کتاب